Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020 17:18

Νέα πενταμελής επιτροπή για τα αδέσποτα σε Παπάγου-Χολαργό

gatoskylo

Πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς συγκροτήθηκε με απόφαση του Δημάρχου Ηλ. Ασοστολόπουλου αποτελούμενη από τις:

1. Μαρία Δημητριάδου-Καρασιμοπούλου - Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την κα Άννα -Μαρία Τσικρικώνη, Αντιδήμαρχο
2. Ιωάννη Μπάτσα - Κτηνίατρο, ως Μέλος
3. Αλεξάνδρα Βαλάτα - Εκπαιδεύτρια σκύλων (μέλος ΠΑ.Σ.ΕΚ.Σ)
4. Ευαγγελία Μωράκη (Φίλοι Ζώων Παπάγου Χολαργού)
5. Τζούλια Ανευλαβή (Φίλοι Ζώων Παπάγου Χολαργού)

Γραμματέας της Επιτροπής ορίστηκε η Γεωργία Τζουανοπούλου.

Έργο της Επιτροπής είναι να αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου στ΄ του άρθρου 1 του Ν. 4039/2012, καθώς και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα
που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Με απόφαση της πενταμελούς επιτροπής ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες προσδιορισμού της πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που αυτά επαναφέρονται, καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών που δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους.


Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.