Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020 08:57

Δημοτικές Σύμβουλοι ρωτούν το Δήμαρχο για τις κάμερες στην Παιδική Χαρά

Ερώτηση κατέθεσαν στο Δήμαρχο Ηλία Αποστολόπουλο οι Δημοτικές Σύμβουλοι Μαρία Σιώτου και Νατάσσα Χαμηλοθώρη, αμέσως μετά την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής για την τοποθέτηση καμερών στην ανακαινισμένη Παιδική Χαρά εντός του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου. Στην ανακοίνωση, αφού δηλώνουν αρχικά ότι δεν είναι αρνητικές στην τοποθέτηση τους, ζητούν ουσιαστικά να ενημερωθούν για τη διαδικασία τήρησης των αυστηρών όρων που θέτει ο Νόμος, ειδικότερα σε χώρους που συχνάζουν παιδιά.

Διαβάστε όλο το κείμενο της ερώτησης, όπως κατατέθηκε από τις δύο Δημοτικές Συμβούλους:

Κύριε Δήμαρχε,

Αιφνιδιαστικά και χωρίς να λάβει γνώση το ανώτατο αποφασιστικό όργανο του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ανακοινώσατε ότι εγκαταστήσατε κάμερες στην Παιδική Χαρά εντός του Πάρκου Παπάγου.
Κατ΄αρχήν, διευκρινίζουμε ότι δεν είμαστε αρνητικοί στη εγκατάσταση καμερών, με την προϋπόθεση όμως αυστηρότατων όρων διασφάλισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που όπως θα έπρεπε να γνωρίζετε προκείμενου για ανήλικα παιδιά, δεν καλύπτονται σε δημόσιο χώρο.

Κατόπιν αυτών ζητάμε άμεσα να μας γνωστοποιήσετε:
Σε ποια εταιρεία ανατέθηκε η εγκατάσταση και η διαχείριση των καμερών.
Αν η εταιρεία είναι πιστοποιημένη για την διαχείριση GDPR και αν έχει λάβει την προβλεπόμενη άδεια της Αρχής για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων για την συγκεκριμένη Παδική Χαρά και σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας 1/2011 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2274/31.03.2011.
Σε ποιο σημείο φυλάσσεται ο καταγραφέας και με ποιο τρόπο επικοινωνεί με τις κάμερες.
Πως ορίζεται το ωράριο λειτουργίας των καμερών ή αν διαθέτουν ανιχνευτή κίνησης.
Να μας προσκομίσετε την τεχνική έκθεση της Υπηρεσίας, η οποία έχει διαπιστώσει το εύρος της γωνίας λήψης των καμερών, ότι είναι σύμφωνο με το άρθρο 6 του νόμου 2472/1997 αποκλειστικά και μόνο εντός Παιδικής Χαράς.
Επίσης, όπως θα γνωρίζετε ο νόμος απαιτεί την απόλυτη αιτιολόγηση ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος πρόσφορος τρόπος να προστατευθεί η Παιδική Χαρά.
Αυτονόητο είναι ότι κάτι τέτοιο δεν συνάδει με την υπερβολική δαπάνη για την ιδιωτική εταιρεία security στην οποία έχει αναθέσει ο Δήμος Παπάγου Χολαργού την βραδινή φύλαξη με πεζοπόρο τμήμα του Πάρκου Παπάγου.
Θα θέλαμε να μας προσκομίσετε την αιτιολογική έκθεση που έχετε καταθέσει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να λάβετε την αντίστοιχη έγκριση.
Τέλος, να μας γνωστοποιήσετε ποιο είναι το ανώτατο χρονικό όριο καταστροφής του υλικού και με ποια διαδικασία γίνεται και πιστοποιείται η καταστροφή από τις υπηρεσίες.

Οι Δημοτικές Σύμβουλοι Παπάγου Χολαργού
Μαρία Σιώτου, Νατάσσα Χαμηλοθώρη


Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.