Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024 17:01

Σε συνεδρίαση Λογοδοσίας της δημοτικής αρχής ο θανάσιμος τραυματισμόςτου εργαζόμενου εν ώρα υπηρεσίας

Σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής Παπάγου Χολαργού θα ανοίξει τελικά το θέμα του τραγικού δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή στον 47χρονο εργαζόμενο στον Δήμοεν ώρα εργασίας.

Μπορεί να μη βρέθηκαν οι 4 ακόμη υπογραφές για να γίνει αποκλειστική συζήτηση επί του θέματος σε έκτακτη συνεδρίαση, όπως ζήτησαν οι τρεις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου (8ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, Λαϊκή Συσπείρωση, Συνεργασία Πολιτών Παπάγου Χολαργού) από τους υπόλοιπους 23 Δημοτικούς Συμβούλους, αλλά τελικά κατατέθηκαν μόνο αυτάτα ερωτήματα για τηνήδη καθορισμένη συνεδρίαση Λογοδοσίαςτης δημοτικής αρχής.

Έτσι, η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη (10/7) με ερωτήματα που αφορούν αποκλειστικά το τραγικό συμβάν και κατατέθηκαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους μόνο των τριών παρατάξεων.

Να θυμίσουμε ότι, σύμφωνα με το νέο Νόμο στα συμβούλια λογοδοσίας στα οποία στόχο έχουν να λογοδοτεί η διοίκηση για το τελευταίο δίμηνο κάθε φορά, μπορούν να τεθούν μέχρι 10 θέματα. 7 από δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης και 3 από της συμπολίτευσης. Σε περίπτωση που υπερβούν τα θέματα των 10 γίνεται κλήρωση κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση τέθηκαν μόνον 7 θέματα χωρίς τη συμμετοχή ούτε της παράταξης Οικονόμου, ούτε της παράταξης Τούτουζα, αλλά ούτε και από την παράταξη του Δημάρχου.

Η συζήτηση αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση, ώστε να αποφευχθεί η παραπληροφόρηση, αφού θα κατατεθούν δημόσια στοιχεία που οδήγησαν στο συμβάν αλλά και μετά από αυτό.

Τα θέματα, όπως κατατέθηκαν και εντάχθηκαν στην ημερήσια διάταξη της τρίτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής είναι τα εξής:

1. Εργολαβικές συμβάσεις του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με ιδιώτες-ιδιωτικά συνεργεία, για ανάθεση κοπής, ανανέωσης κόμης ή/και κλαδέματος δέντρων -υψηλόκορμων και μη- κατά την τελευταία τριετία.

Με υποερωτήματα:

  • Ποιες ήταν, πότε συνήφθησαν, ποια η διάρκειά τους, με ποιους αντισυμβαλλόμενους και ποια η κατά περίπτωση γνωμοδοτική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας/Διεύθυνσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού προς την πολιτική ηγεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Δήμαρχο, αρμόδιους Αντιδημάρχους), για την αναγκαιότητα και τον σκοπό των ως άνω συμβάσεων;
  • Ποιες από τις ως άνω εργολαβικές συμβάσεις βρίσκονταν εν ισχύ μέχρι και την 27η Ιουνίου 2024;
  • Πόσα υψηλόκορμα και πόσα μη υψηλόκορμα δέντρα κόπηκαν, έγινε ανανέωση κόμης τους ή/και κλαδεύτηκαν με ίδια μέσα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (προσωπικό/μέσα)/αυτεπιστασία, κατά την τελευταία διετία;
  • Πόσα υψηλόκορμα και πόσα μη υψηλόκορμα δέντρα κόπηκαν, έγινε ανανέωση κόμης τους ή/και κλαδεύτηκαν δυνάμει των ως άνω εν ισχύ εργολαβικών συμβάσεων κατά την τελευταία διετία;
  • Ποια η διαδικασία γνωμοδότησης αρμοδίως, για την κοπή, κλάδεμα ή/και ανανέωση κόμης δέντρων -υψηλόκορμων και μη-, ώστε η ανάλογη εργασία να γίνει κατά περίπτωση με ίδια μέσα και προσωπικό του Δήμου (αυτεπιστασία) ή από εργολάβο, δυνάμει εν ισχύ σύμβασης; Τηρείται αρχείο κατά περίπτωση γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Διευθύνσεις του Δήμου Παπάγου-Χολαργού; (Επικεφαλής Απόστολος Καρανικόλας)

2.Έκθεση πεπραγμένων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Αειφορίας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, για το έτος 2023. Επισημάνσεις και παρατηρήσεις της ως άνω Διεύθυνσης προς το Δήμαρχο, αρμόδιους Αντιδημάρχους και Γενικό Γραμματέα, με ημερομηνία σύνταξης 13/2/2024.  (Επικεφαλής Απόστολος Καρανικόλας)

3. Μέτρα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού, με τα συγκεκριμένα υποερωτήματα:

  • Με ποια σύμβαση ή άλλη διαδικασία έχετε εκπαιδεύσει και πιστοποιήσει εργαζόμενους σε επικίνδυνες εργασίες και ειδικότερα στο κλάδεμα υψηλών δέντρων, που μάλιστα έχει τριετή ισχύ και θέλει συνεχή ανανέωση.
  • Πότε πήρατε μέτρα για την εκπαίδευση της επιτροπής ασφαλείας και υγείας που έχουν εκλέξει οι εργαζόμενοι και αν την έχετε απαλλάξει από άλλα καθήκοντα για να ασκήσει το ρόλο της.
  • Ποια τα μέτρα ασφαλείας που έχετε πάρει σύμφωνα με τις υποδείξεις του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων. (Δημοτικός Σύμβουλος Γεώργιος Ρεμούνδος)

4. Πρωτόκολλα εκτέλεσης εργασιών και ασφαλείας, εκτιμήσεις/εκθέσεις επαγγελματικού κινδύνου στις εξωτερικές εργασίες. Καθαριότητας και εργασίες κατασκευών (ηλεκτρολογικές, κατασκευαστικές, υδραυλικές). (Επικεφαλής Αντώνιος Ρεκλείτης)

5. Ενημέρωση για την έκθεση επαγγελματικού κινδύνου που έχει συντάξει ο τεχνικός ασφαλείας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, αναφορικά με εργασίες κοπών/κλαδεμάτων δέντρων. (Επικεφαλής Μαρία Σιώτου)

6. Ενημέρωση για το εργατικό δυστύχημα εν ώρα υπηρεσίας, που προκάλεσε το θάνατο στον εργαζόμενο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, Νικόλαο Παυλόπουλο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε. (Δημοτική Σύμβουλος Αναστασία Χαμηλοθώρη-Κουγιουμτζοπούλου)

7. Ποια είναι τα μέτρα στήριξης για την οικογένεια του θανόντα που σκέφτεται να αναλάβει η δημοτική διοίκηση; (Δημοτική Σύμβουλος Γεωργία Ζώη)

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.